Forlik i 6 av 10 arbeidsrettssaker

Bare 40 prosent av arbeidsrettssakene ender med dom. Resten av sakene blir forlikt før de kommer så langt.