En «viss» framdrift i barnehageforhandlingene

Partene i barnehageforhandlingene melder om en «viss» framgang og forsetter onsdag. Detaljerte opplysninger er det ingen som vil gi, men det uttrykkes stadig håp om enighet.