Rødgrønn strid om kvinnelig verneplikt

Et klart flertall i folket vil ha verneplikt for kvinner, viser fersk meningsmåling. Men blant de rødgrønne er det strid.