Imam nekter voldsbruk mot barn

Imamen som er siktet for vold mot barn på en koranskole i Drammen, stiller seg uforstående til siktelsen.