• Jan Tore Glenjen

Andersland slutter i Bufetat

Geir Kjell Andersland slutter i stillingen som regiondirektør for Bufetat, region vest.