• Pål Christensen

Festlig studiestart på Universitetet i Stavanger