Barneombudet ikke helt fornøyd med omskjæringstiltak