DnB NOR starter intern gransking

DnB NOR har satt i gang interne undersøkelser i forbindelse med Kredittilsynets gransking av kontakten mellom banken og Statsministerens kontor.