Kaller sognepresten inn på teppet etter homobryllup