Flere foreldre slåss om barna

Foreldrenes kamp om barna ender i domstolene oftere enn før. Antallet alvorlige barnefordelingssaker i rettsapparatet har økt med femti prosent på fem år.