Flere nordmenn studerer i USA

Etter flere år med nedgang i antallet norske studenter ved amerikanske høyskoler og universiteter, steg antallet i fjor med 6,1 prosent.