• Kultur- og kirkeminister Trond Giske ser ingen grunn til å ta opp problemet.

Likestillingsombudet: Gi mer tippemidler til kvinner

Likestillings— og diskrimineringsombud Beate Gangås mener at tippemidlene ikke tilfaller kvinner i like stor grad som menn.