• Miljøaktivister har for alvor oppdaget at det kan gi mer uttelling å aksjonere fra innsiden av verdens største selskaper - på generalforsamlingen - enn å stå utenfor og rope. Foran Shells generalforsamling 22. mai er spenningsmomentet om kapitalforvalteren Blackrock og Shells andre virkelig store eiere, nå vil kaste seg inn på miljøaksjonærenes side og tvinge Shell til en "total makeover". Bildet er fra en miljøprotest mot Shell i Alaska. JONATHAN ERNST / Reuters

Miljøaksjonærer presser på i Shell

«Endre verden, kjøp Shell», var mottoet. Nå er verdens nest største oljeselskap i ferd med å omfavne klimakrav som miljøaktivister har presset fram – fra innsiden. Men kampen er ikke over.