Tusenvis av pass, søppel og dokumenter lå igjen etter at Pakistans ambassade flyttet ut

Etter å ha kranglet med huseieren i 25 år, flyttet Pakistans ambassade ut fra byvillaen på Frogner i Oslo. De etterlot seg sekker med brukte pass, konfidensielle diplomatiske papirer, visumsøknader, søppel og rot.

Byvillaen på Frogner var i 25 år Pakistans ambassade. Nå krangler utleier og ambassaden om ansvaret for at ambassaden var totalt nedslitt da diplomatene nylig flyttet ut. Bygningen er nå pusset opp utvendig og omfattende oppussing pågår innendørs.
 • Håkon Letvik
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Tusenvis av brukte pass ligger strødd i kjelleren på den staselige byvillaen, som frem til 15. august i år huset Pakistans ambassade til Norge.

Aftenposten finner også sekker merket med «diplomatisk post» og selveste ambassadeskiltet som ligger henslengt, over tre måneder etter at ambassaden flyttet ut.

Håndverkere jobber nå på spreng med å pusse opp villaen, som i 25 år var et sentralt samlingspunkt i det pakistanske miljøet i Oslo.

Tusenvis av brukte pakistanske pass og store mengder visumsøknader og diplomatisk post ble liggende igjen etter de pakistanske diplomatene.

Enighet etter årelang krangel om husleien

En årelang krangel om husleie og vedlikehold førte i 2016 til at huseieren gikk til rettssak mot Pakistans ambassade.

Ambassaden ble dømt til å betale nesten 300.000 i skyldig husleie og avgifter.

I ambassadens motsøksmål ble huseieren dømt til å utføre vedlikeholdsarbeid, som utskifting av vinduer, legging av nye tepper i korridorene og utbedring av råteskader.

Da Aftenposten besøkte den fraflyttede ambassadebygningen lå det fortsatt tusenvis av pass på gulvet.

Godtok forlik

Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett.

Der inngikk partene i år et rettsforlik og ble enige om at ambassaden skulle flytte ut innen 15. august.

Ambassaden skulle betale husleie til de flyttet, de skulle fjerne alle eiendeler og søppel og overlate bygningen i ryddig tilstand.

Ambassaden skulle gi skriftlig varsel om fraflyttingen til utleierens advokat senest 14 dager før flyttingen.

Hvis ambassaden ikke oppfylte rettsforliket, kunne utleier kreve skyldig leie og kreve erstatning på manglende indre vedlikehold.

Leieavtalen fra 1991 gikk i utgangspunktet ut på at ambassaden skulle ta seg av vanlig, indre vedlikehold mens utleieren skulle sørge for utvendig vedlikehold.

Knuste vinduer, råtne vinduskarmer og ødelagte dører i byvillaen som gjennom 25 år var Pakistans ambassade, er nå gjenstand for millionkrangel mellom utleier og ambassaden.
Håndverkere jobber nå på spreng for å pusse opp den gamle byvillaen, som var helt nedslitt etter 25 års ambassadevirksomhet.

Utleier: – De skylder husleie

– Rettsforliket er ikke overholdt. Ambassaden ble ikke fraflyttet innen fristen. De skylder husleie, det ble ikke gitt noe varsel, og nøklene ble etterlatt umerket i en stor bag, sier Muhammad Nadeem, som bistår eieren Mukarram Sattar i saken.

Husleien var de siste årene 40.000 kroner i måneden.

Han forteller at han låste seg inn i villaen 5. september, siden de ikke hadde hørt noe fra ambassaden.

Sikret fotobevis

– Vi fikk sjokk. Det var store skader på bygningen innvendig, og vi fant store mengder gamle møbler, søppel og tusenvis av pass, visumsøknader og andre konfidensielle diplomatiske papirer, sier Nadeem, som fotograferte og videofilmet ambassaden innvendig.

– Også Pakistans flagg ble lagt igjen, og ambassadens skilt ble ikke skrudd ned fra husveggen, sier Nadeem, som er oppgitt over at ambassaden ikke har svart på henvendelser eller hentet pass og dokumenter for å makulere dem forsvarlig.

Ambassadens messingskilt hang fortsatt igjen på veggen da diplomatene flyttet ut, og ble skrudd ned av byggets eier.
Møbler og skrot var etterlatt, og det var boret hull i vinduskarmene flere steder, for ulike typer ledninger.

Ambassadøren: – Vi skylder ingen ting!

Pakistans ambassadør til Norge viser til diplomatisk immunitet.

– Vi skylder ingen ting. Vi har leid bygningen siden 1991, og vi har hatt problemer med utleieren gjennom mange år. Det er utleieren som ikke har oppfylt sine vedlikeholdsforpliktelser og som nå vil ha mer penger. Men på grunn av Wien-konvensjonen og vår diplomatiske immunitet er det ikke mulig, sier Pakistans ambassadør til Norge, Riffat Masood, til Aftenposten.

Forretningsmannen Mukarram Sattar har gjennom sitt firma Nordic Trademann vært utleier av den staselige og fredede skipsredervillaen i alle disse årene.

Han bodde i Oslo i flere år på 90-tallet for å etablere en norsk filial av Citibank, en av verdens største banker.

Etter et rettsforlik skulle ambassadebygningen etterlates i ryddig stand, tømt for møbler og andre gjenstander. Slik så det ut da eierens ansatte låste seg inn flere uker etter at diplomatene flyttet ut.

– Misbruker den diplomatiske immunitet

– Jeg ville hjelpe Pakistan med en bygning hvor de kunne etablere ambassaden. Det har siden vært store problemer og bygningen er påført store skader på grunn av manglende vedlikehold og endringer som er gjort. Jeg er svært skuffet over det som har skjedd. Den pakistanske ambassaden misbruker den diplomatiske immuniteten fordi de ikke vil gjøre opp for seg, sier Mukarram Sattar på telefon fra London, hvor han nå bor.

Han sier at ambassaden ble bedt om å hente pass og dokumenter innen 13. oktober, men det ble ikke gjort.

Passene og dokumentene ligger fortsatt i et kjellerrom.

Der ligger også brev fra politiet, vedlagt pakistanske pass fra norskpakistanere som er blitt norske statsborgere.

Kopi av visumsøknader og brev til og fra utenriksdepartementet i Islamabad er også etterlatt.

Ambassadøren forteller en annen historie:

– Vi har oppfylt vår del av avtalen. Vi ba vår advokat om å varsle om fraflyttingen, vi flyttet innen fristen, men vi glemte et rom på loftet. Passene kunne ikke brukes til noe annet. Og utleieren tilbød seg å makulere det for oss, sier ambassadør Rasood.

 • Les mer om den langvarige striden:
En balkongdør ut til ambassadens vinterhage var ødelagt, og er nå en del av millionkrangelen mellom utleieren og Pakistans ambassade.

Gikk til namsmannen

Utleieren har engasjert et takstfirma som mener det vil koste 5,1 millioner å ruste opp bygningen til akseptabel standard etter skader og manglende vedlikehold. De konkluderer med at det er

 • nødvendig med totalrenovering av alle overflater og tekniske installasjoner
 • dører og dørstokker viste tydelige spor av manglende vedlikehold
 • gulv, vegger og tak så ikke ut til å ha vært vedlikeholdt eller vasket
 • takene var misfarget, skadet av fuktighet og dårlig rengjort
 • dårlig vedlikehold av vinduer og dører hadde ført til flassing og fuktskader av treverket og at noen vinduer og dører var ødelagt
 • i noen av vinduene var det boret hull for ledninger til internett eller andre formål.

Etter at utleier gikk til namsmannen med rettsforliket for å kreve tvangsinndrivelse av husleien, ble saken returnert.

Begrunnelsen var at ambassaden har diplomatisk immunitet.

Ambassadens kjøkken hadde store skader og var ikke rengjort på lang tid, heter det i takstmannens rapport.

UD: Ambassader plikter å følge loven

Utenriksdepartementet vil ikke blande seg inn i striden mellom utleier og leietager.

– Norge er bundet av folkerettslige avtaler om statsimmunitet og diplomatisk immunitet. Disse folkerettslige forpliktelsene begrenser norske myndigheters evne til å tvangsinndrive krav overfor en utenlandsk diplomatisk representasjon i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet.

– Kan UD bistå på noen måte?

– UD kan ha møter med ambassaden og minne om ambassadens plikt til å ivareta sine folkerettslige forpliktelser. Herunder følger det av Wien-konvensjonens artikkel 41 at utenlandske ambassader og diplomater plikter å følge stedlig lovgivning, selv om de nyter immunitet, sier Solberg.

UD vil ikke mene noe om at tusenvis av brukte pass er etterlatt, og mener ambassaden må spørres om dette. Heller ikke har UD noen oversikt over lignende konflikter hvor en ambassade er involvert.

– Vårt inntrykk er likevel at konflikter som måtte oppstå med for eksempel en husvert løses i minnelighet mellom partene, sier Solberg.

Publisert:
 1. Pakistan
 2. Pass
 3. Islamabad
 4. Oslo

Mest lest akkurat nå

 1. – Gjester tar med seg piknikkurv og blir hele dagen

 2. Hun blir ny daglig leder i lokal klubb

 3. Flere skadet i skyteangrep ved tysk universitet

 4. «Kom dere ut, kom dere ut, det brenner!»

 5. Sandnes-kvinne rømte med babydatter til Tunisia. Nå skal Høyesterett bestemme straffen

 6. Ny E39 Hove–Osli lyses ut etter påske