1000 hus­stander har mista mulig­heten til å søke om bo­støtte

Rundt 1.000 husstander kan ikke lenger søke om bostøtte, fordi de får for mye utbetalt i uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller andre ytelser.

  • NTB
Publisert: Publisert:

Mange NAV-brukere får i år mer trygd, men likevel mindre å rutte med, skriver NRK.

1. mai ble trygdeytelsene oppjustert med 4,77 prosent, i takt med forventet lønnsvekst. Men grensen for å søke om bostøtte har ikke økt i samme takt. Den er blitt justert med 2,7 prosent 1. juni, på bakgrunn av prisveksten siste år.

Dette gjør at rundt 1.000 husstander ikke lenger kan søke om bostøtte, fordi de får for mye utbetalt i uføretrygd, AAP eller andre ytelser.

– For mitt vedkommende medfører dette at jeg nå ligger 109 kroner over grensen for å kunne søke om bostøtte, forteller Nav-bruker Linn Ida Kristiansen til NRK. Hun viser til at regjeringen i tillegg har koblet ekstra strømstøtte til bostøtten.

Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) mener det blir feil å koble uføretrygd og bostøtte direkte sammen.

– Satsene i bostøtteregelverket justeres årlig mot prisstigningen det siste året. Trygdene justeres etter det man forventer som lønnsvekst fremover, sier hun til NRK.

Hun legger til at uansett hvor taket for bostøtte går, vil det alltid være noen som ligger rett over eller rett under.

Publisert: