Historisk seier i pensjonsstriden

260 ansatte i Fokus Bank valgte å gå til søksmål mot sin arbeidsgiver etter at de følte seg tvunget til å gå over til innskuddsbasert pensjonsordning. Mandag fikk de medhold i lagmannsretten.