Kleppa: - Er datadirektivet en åpen sluse?

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er bekymret for at datalagringsdirektivet gradvis kan komme til å omfatte flere og flere områder, på bekostning av personvernet.