Flomstengte veier åpnes

De fleste stengte veiene i Nord-Norge blir åpnet igjen i løpet av onsdag, håper Statens vegvesen. Men veiproblemene i nord kan få konsekvenser for veivedlikehold andre steder i landet.