Mener provisjonslønn til rådgivere er lovstridig

Finanstilsynet mener det kan være ulovlig at investeringsrådgivere blir lønnet ut ifra hvor mye de selger.