Frp vil kreve ti års botid for å få statsborgerskap

Frp vil kreve at man har bodd i landet i ti år før man får norsk statsborgerskap. I tillegg vil partiet forbeholde kontantstøtten for norske borgere.