KS tror ikke målet om 2500 nye omsorgsplasser blir nådd

Hittil i år er det bare søkt om tilskudd fra Husbanken til bygging av 85 nye sykehjemsplasser. Dette er 460 færre enn på samme tid i fjor. KS tror ikke målet om 2.500 nye omsorgsplasser blir nådd.