Oversvømmelser og ras i Midt-Norge

Snøsmelting og store nedbørsmengder har ført til oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold i Midt-Norge. I Trondheim bader gravstøttene ved Nidarosdomen i smeltevann.