Skjerpet straff for Rasool-familien

Straffen ble skjerpet for flere av medlemmene i Rasool-familien da ankesaken deres ble behandlet i Borgarting lagmannsrett. Inndragingen av verdier ble økt betraktelig.