LOs likestillingspris til Krisesentersekretariatet

Krisesentersekretariatet mottok LOs likestillingspris under kongressen i Folkets Hus mandag.