Krisepakken brukes på skole og barnehager

Kommunene velger skole og barnehager framfor veiarbeid når krisepengene fordeles.