Forkastet Uppstrøms sykmelding

Tor Arne Uppstrøm må møte i straffesaken mot seg. Det er resultatet av behandlingen av hans sykmelding i Gulating lagmannsrett.