UDI hjelper ikke Røde Kors med å finne savnede

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ikke gi Røde Kors tilgang til den beste kilden for krigs— og katastrofeofre som leter etter familiemedlemmer i Norge.