- Kraftig tiltak for tallmessig lite problem

Helse— og omsorgsdepartementet (HOD) er bekymret over bruken av alkohol og andre rusmidler blant ansatte i helsesektoren, og går inn for pliktmessig avhold.