Alle pårørende er nå varslet

Samtlige pårørende til de fire norske soldatene som ble drept av en veibombe i Afghanistan søndag, er blitt varslet om tragedien, får NTB opplyst mandag morgen.