SAS beholder innenrikstrafikken i Norge som i dag

— Innenrikstrafikken i Norge vil i hovedsak bestå slik som vi kjenner den i dag, sier administrerende direktør Ola H. Strand i SAS Norge.