Høyre: Mangel på politisk lederskap

Høyre mener problemene i norsk jernbane skyldes manglende politisk lederskap.