Kvinnelige rådmenn slutter etter få år i jobben

Kvinnelige rådmenn står ikke i stillingen like lenge som mannlige rådmenn, viser en undersøkelse KS har gjort.