Skal utrede nye tiltak mot sykefravær

Legenes rolle i utskriving av sykmeldinger og den svenske sykmeldingsmodellen er noen av tiltakene en ny ekspertgruppe skal vurdere for å redusere sykefraværet.