EUs arbeid med biodrivstoff forsinket

EU-kommisjonens arbeid med bærekraftkriterier for biodrivstoff er forsinket. Det blir tidligst ferdig i løpet av våren.