• Innmeldingene i KrF har økt. Her leder Dagfinn Høybråten. Pål Christensen

Flere melder seg inn i Kristelig Folkeparti

Medlemsstrømmen er snudd fra minus til pluss i Kristelig Folkeparti etter nestleder Inger Lise Hansens kontroversielle utspill om partiets hjertesaker.