• PST mener enkelte psykisk ustabile personer utgjør den største trusselen mot Barack Obama i Norge.

Skal overvåke psykisk ustabile under Obamas besøk

Oslo (NTB) Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal overvåke psykisk ustabile som kan tenkes å ville angripe president Barack Obama når han kommer til Oslo i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris 10. desember.