Anmeldt for atomdumping i Norge

Et norsk selskap er anmeldt for å ha hjulpet til da tusenvis av kasserte radioaktive røykvarslere fra Irland ble forsøkt smuglet inn i norske returmottak.