• Misfornøyde togpassasjerer skal i framtiden henvende seg til et felles klageorgan.

Kleppa lager ny klageordning for passasjerer

Med de dårlige erfaringene fra togkaoset i vinter i minnet, vil samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) lage en felles klageordning for fly-, tog— og busspassasjerer.