• For mange elevar og studentar er undervisning i entreprenørskap ein inspirerande metode for læring, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i ei pressemelding. Anders Minge

2 millionar meir til unge entreprenørar

Organisasjonen Ungt Entreprenørskap får i år auka støtta frå 6 millionar til 8 millionar.