Skattesak mot Hurtigruten til Høyesterett

Høyesterett får det siste ordet i skattesaken Hurtigruten ASA har anlagt mot staten etter å ha blitt krevd for 79 millioner kroner i skatt på fortjenesten av salget av Nor-Cargo i 2004.