Akupunktører vil sidestilles med leger og tannleger

Akupunktører vil sidestilles med leger og tannleger og søker om autorisasjon.