• Scanpix

Mangler kontroll med våpen, penger og narkotika

Politiet har for dårlig kontroll med narkotika, våpen og penger som blir beslaglagt i politiaksjoner, mener Riksrevisjonen.