Fire forvaltere vil passere 100 millioner

Tall fra Statens Pensjonsfond Utland viser at minst fire forvaltere i løpet av 2010 vil motta over 100 millioner kroner i honorar.