• Ettervernet i barnevernet skal styrkes fra 1. juli. Scanpix

Barnebidragspliktige får beholde mer

Fra 1. juli endres barnebidragssatsene. Bidragspliktige skal blant annet sitte igjen med mer til egen bolig.