Forlanger utslakting av all resistent laks

Tre natur-og miljøorganisasjoner forlanger nå at Mattilsynet iverksetter utslakting der det er påvist resistent oppdrettslaks.