Mulig tilfelle av hjernehinnebetennelse

En jente som er elev ved Sandvika videregående skole i Bærum, er etter all sannsynlighet smittet av hjernehinnebetennelse.