• - Vi gjør Norge mer rettferdig, mener SVs Inga Marte Thorkildsen.

SV mener budsjettet ivaretar partiets hjertesaker

Sosialistisk Venstreparti mener at partiet har satt avtrykk på budsjettet: Fjerning av kontantstøtte, høyere bilavgifter for forurensende kjøretøy, satsing på barnevern, barnehage og skole.