Brannfarlig skum også brukt i jernbanetunneler

Ti trafikkerte jernbanetunneler i Norge inneholder det brannfarlige PE-skummet. Norsk Brannvernforening mener jernbanetunnelene er vel så brannfarlige som veitunneler.