SSB: - Sykefraværet vil gå ned 12 prosent

Sykefraværet vil gå ned 12 prosent de neste to årene — helt uten innstramminger i sykelønnsordningen, viser prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB).