Ny FHI-rapport: Koronaepidemien under kontroll i Norge - er nå på retur

Om lag 1 prosent av befolkningen i Norge har vært smittet, tror FHI. Smitteverntiltakene har brakt koronaepidemien under kontroll – den er nå på retur.

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier at koronaepidemien er under kontroll, men fortsatt er det stor sannsynlighet for spredning.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 1011 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Det kom fram i Folkehelseinstituttets (FHI) sjette risikovurdering, som ble lagt fram tirsdag.

– Den viser at smitteverntiltakene i Norge har brakt epidemien under kontroll i Norge. Den første bølgen er på kraftig retur, sa direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg under den daglige pressekonferansen om koronakrisen tirsdag.

1 prosent har vært smittet

Smittespredningstallet er nå på rundt 0,7.

– Der har det holdt seg en stund, og vi forventer at det holder seg der i ukene framover, sa hun videre.

Det er nå om lag 3.500 smittede i Norge, anslår FHI.

Trolig har om lag 1 prosent av befolkningen vært smittet, men mørketallene er store. Fire av fem smittede blir kanskje aldri diagnostisert, ifølge Stoltenberg.

Det jobbes nå med flere studier som skal kartlegge mørketallene. Én av dem er allerede i gang.

Stor sannsynlighet for spredning

Et smittetall under 1 antyder at det ikke er økende smitte i befolkningen, ifølge FHI. Samtidig vurderes sannsynligheten for smittespredning i Norge nå som høy.

Spredningen avhenger i stor grad av tiltakene som settes inn.

– Siden epidemien er under tydelig påvirkning av smitteverntiltakene, er det ikke mulig å peke på når en epidemi i Norge når toppen. Dersom påvirkningen på epidemien fortsetter som nå, er vi over toppen av den første bølgen, sier områdedirektør Geir Bukholm ved FHI i en pressemelding.

FHI anslår at minst 1 prosent av alle smittede vil ha behov for sykehusinnleggelse. Rundt en firedel av disse vil ha behov for mekanisk pustehjelp.

Tiltakene må justeres

Stoltenberg understreket at den norske befolkningen ikke er immun.

– Få har hatt sykdommen, få har blitt smittet, sier hun.

Smittetiltakene må fremover justeres i tråd med utviklingen av smitten og kunnskap om sykdommen, mener FHI.

De mener en slik strategi har fire forutsetninger:

* Økt testing og bedre overvåking

* Målrettede smitteverntiltak

* Forberede helsetjenesten på flere syke

* God dialog med befolkningen

Kontaktreduserende tiltak ikke holdbare

FHI mener blant annet at omfattende kontaktreduserende tiltak ikke er holdbare særlig lenge, men bør erstattes av målrettet testing og isolering, smitteoppsporing og karantene.

Det er mye mer målrettet fordi man da tar ut smittekilder, men lar de ikke-smittede fortsette å møtes. Disse tiltakene bør styrkes nå som de kontaktreduserende tiltakene trappes ned, skriver FHI.

– Det er kun immunitet i befolkningen, naturlig eller etter vaksinasjon, som på sikt vil stoppe epidemien som folkehelseproblem, sier Bukholm.

Publisert: